14 The Taffinator

14 The Taffinator

1986 Firefly

1986 Firefly

303 Show No Murphy

303 Show No Murphy

50 Gray

50 Gray

72 Jon Kong Phooey

72 Jon Kong Phooey

88 Special Kay

88 Special Kay

9 Shift

9 Shift